Grodyngel!

Stefan

Det finns grodyngel i en Bromelia! Vi har bara sett skuggan genom bladet, men vi tror oss ändå ha sett två stycken. Vi får se hur det går. Eftersom de är kannibalistiska som yngel, dvs äter upp andra ägg i samma vattenvolym och eventuellt även andra mindre yngel, vet vi inte säkert vad som kommer att hända, men vi tänker i alla fall låta grodorna klara sig själva och hoppas på det bästa. Vi matar med hoppstjärtar.
Det visar i all fall att grodorna trivs. Ventrimaculata Red sägs vara lite kinkig att föda upp i fångenskap.

Skriv en kommentar

Observera att kommentaren inte visas förrän vi godkänt den, ifall det är första gången du skriver något.