Lovis sjunger

Vi brukar ofta ha med våra bengalkatter på båten.

Foton

Foton på våra skeppskatter från 2004 (Länk till Love och Lejonells hemsida)

Film

En skeppskatts dag i juli (från Tärnättholmarna och Skuleskogen)
2,5 minuter lång, 13 MB
Filmproduktion: Maja Andersson

 

 

Livet som båtkatt (En journalfilm ur kattperspektiv från Sommaren 2003 i Höga Kusten) 5,27 minuter lång 22MB
Filmproduktion: Maja Andersson